แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คำชี้แจง : กรณีไม่มีข้อมูลในไตรมาสนั้นๆ ให้กรอกข้อมูลในช่องเป็น 0 ห้ามกรอกข้อความหรือข้อมูลอื่นเพราะจะส่งผลให้ไม่สามารถประมวลผลได้
1.งบที่ใช้ดำเนินงาน *
Your answer
2.กลุ่ม *
Your answer
3.ชื่อกิจกรรม/งาน/โครงการ *
Your answer
4.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) *
Your answer
5.วัตถุประสงค์ *
Your answer
6.ระยะเวลาดำเนินงาน *
Your answer
7.เป้าหมาย *
Your answer
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ *
Your answer
9.สนองยุทธศาสตร์ที่ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms