แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานที่ประกาศประกวดราคา
1 - จัดทำรายงานขอซื้อ และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำรายงานขอซื้อ และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
Your answer
2 - เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และลงนาม
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และลงนาม
Your answer
3 - นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
ปัญหาและอุปสรรคการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
Your answer
4 - เสนอผู้อำนวยการลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Your answer
5 - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
ปัญหาและอุปสรรคการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
Your answer
6 - หยุดเพื่อให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา คำนวณราคา
ปัญหาและอุปสรรคการหยุดเพื่อให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา คำนวณราคา
Your answer
7 - เสนอราคาผ่านระบบ e-GP
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
Your answer
8 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารการเสนอราคา ตรวจสอบ รายงานผล
ปัญหาและอุปสรรคการคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารการเสนอราคา ตรวจสอบ รายงานผล
Your answer
9 - เสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อ
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อ
Your answer
10 - แจ้งผู้ชนะทำสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการแจ้งผู้ชนะทำสัญญา
Your answer
11 - ทำหลักประกันสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการทำหลักประกันสัญญา
Your answer
12 - ลงนามในสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการลงนามในสัญญา
Your answer
13 - บันทึก PO
ปัญหาและอุปสรรคการบันทึก PO
Your answer
ลงชื่อ ผู้บันทึกข้อมูล
Your answer
ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูล
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บันทึกข้อมูล
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Learning Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms