ĐỢT THI THỨ TƯ
Thời gian từ 8 giờ 00 ngày 15/4/2020 đến 16 giờ 30 ngày 29/4/2020.
(Đề nghị nhập thông tin chính xác để Ban Tổ chức cuộc thi liên hệ)
Họ tên người dự thi: *
Your answer
Ngày tháng năm sinh (Ngày/tháng/năm) *
Your answer
Số CMND/ Thẻ căn cước (nếu có)
Your answer
Điện thoại: *
Your answer
Địa chỉ: *
Your answer
Đối tượng dự thi: *
Khu vực dự thi: *
Câu 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại Khấu Lấu - Vực Hồ, thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương thời gian nào? *
10 points
Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 47/SL quy định về tổ chức của Bộ Tổng chỉ huy, Bộ Tổng tham mưu, Cục chính trị và Văn phòng Bộ Tổng chỉ huy quân đội vào thời gian nào? *
10 points
Câu 3: Ngày 15/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng tại địa điểm nào? *
10 points
Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, họp tại xã Kim Bình (trước đây là xã Vinh Quang), huyện Chiêm Hóa có điểm gì đặc biệt sau đây? *
10 points
Câu 5: Ngày 20/5/1951, Bác Hồ viết bài Tự phê bình đăng trên báo Nhân dân ở địa điểm nào? *
10 points
Câu 6: Ngày 13/6/1954, Bác Hồ viết bài Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, đăng trên báo Nhân dân ở địa điểm nào? *
10 points
Câu 7: Tại Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt (tháng 3/1951), đồng chí Hồ Chí Minh được suy tôn giữ chức vụ gì dưới đây? *
10 points
Câu 8: Ngày 10/8/1952, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 107/SL tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái quốc cho 7 chiến sỹ thi đua nào dưới đây? *
10 points
Câu 9: Tháng 8/1954, Bác Hồ từ địa điểm nào sau đây trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội? *
10 points
Câu 10: Cuộc mít tinh của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang chào mừng Bác Hồ về thăm tỉnh ngày 20/3/1961 diễn ra ở đâu? *
10 points
Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trên? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy