แบบลงทะเบียนอุปกรณ์ ICT
ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 อุปกรณ์
** ควรลงทะเบียนอุปกรณ์ทันที่ที่ได้รับ ไม่ควรแจ้งข้อมูลเมือจะซ่อม จะทำให้การดำเนินการซ่อมล่าช้า **
(เฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ICT เช่น อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ)
เพื่อประโยชน์ในการแจ้งซ่อมและดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในกลุ่มงาน
กรุณากรอกตามความเป็นจริงเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง
หากอุปกรณ์ไม่ได้ลงทะเบียน ทางงานพัฒนาสื่อไม่สามารถเก็บข้อมูลและดำเนินงานซ่อมให้ท่านได้

*สำหรับหน่วยงานใด มีอุปกรณ์เป็นชุดจำนวนมาก สามารถกรอกข้อมูลลงตราง excal
ส่งได้ที่ งานพัฒนาสื่อ 233
กลุ่มงานที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์/แยกย่อยตามหน่วยงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ. Report Abuse