แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2566 หัวข้อ "อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)"
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ FI@Kasetsart Food Forum ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ในหัวข้อ "อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)"

วิทยากรโดย
ดร.ดาลัด ศิริวัน และ ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล
นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ สารสกัดจากพืชที่ส่งเสริมการทำงานของสมอง ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันด้านสมอง และแนวทางการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน ให้แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ

ถ่ายทอดการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 - 11.30 น.
ผ่านช่องทาง <<Live>> Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University
(https://www.facebook.com/FoodInnopolis-at-Kasetsart-University-107610537842129)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInopolis@Kasetsart)
โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
E-mail: fi.kasetsart@ku.th 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร *
ประเภทหน่วยงานของท่าน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ *
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมจากช่องทางใด *
Required
คำถามถึงวิทยากร (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589, อีเมล: fi.kasetsart@ku.th หรือ Facebook: FoodInnopolis at Kasetsart University https://www.facebook.com/FoodInnopolis-at-Kasetsart-University-107610537842129
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse