WEBINÁR pre rodičov - PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE
Cieľom webináru PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM je oboznámiť rodičov s možnosťami riešenia problémového správania detí v domácom prostredí a taktiež naučiť rodičov predchádzať takémuto správaniu. Webinár má dve časti. V prvej časti sa rodičia teoreticky oboznámia s druhmi a formami problémového správania a s najbežnejšími spôsobmi riešenia takéhoto správania aj prostredníctvom video ukážok. V druhej časti budú rodičia spoločne s lektorkou analyzovať konkrétne problémové správanie detí a hľadať možnosti riešenia. Analýza predpokladá zdieľanie vlastných skúseností z domáceho prostredia. Predpokladá sa účasť na oboch online stretnutiach.

Prvá časť workshopu sa uskutoční v stredu 10. februára 2021
a druhá opäť v stredu 24. februára 2021,
od 16. do 18:30 hodiny
v online priestore na platforme ZOOM.

Poplatok za obe časti webinára je 20 EUR na jedného účastníka. Platí sa na vopred. Po zaplatení poplatku bude každému účastníkovi sprístupnený link na stretnutie.

Prihlasovanie je možné do 2. februára 2021.

LEKTORKY

PhDr. Jiřina Kántorová
vyštudovala pedagogiku a pedagogickú psychológiu na Filozofickej fakulte UK a špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Deťom s autizmom sa venuje od roku 1995 a od roku 2007 pôsobí ako špeciálna pedagogička v centre Andreas.

Mgr. Oľga Rajecová
vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002. V centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od 2013 a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný výcvik v behaviorálnej metodike. Od roku 2019 pracuje ako supervízor v pomáhajúcich profesiách.

Webinár realizuje aj vďaka podpore Nadácie Orange.
Email address *
Záväzne sa prihlasujem na webinár "PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM" *
záväzná prihláška na obe časti webináru, ktoré na seba naväzujú.
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Vaša adresa (ulica, PSČ a Mesto) *
VZOR = Nám. Slobody 125, 811 01 Bratislava
KONTAKT - mobil *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - e-mail *
napíšte emailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu (napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.)
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu alebo iné poznámky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy