Chestionar CEAC satisfactie elevi
Chestionar pentru elevi (răspunsurile marcate cu cerculeț permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu pătrățel permit bifarea mai multor variante.)
Precizeaza clasa, filiera, profilul. *
1. Cum ai ajuns la această școală? *
2. Dacă ai bifat opțiunea „am optat pentru această școală în urma informării prealabile”, cum ai aflat de ea? *
Required
3. Faci parte din Comitetul Consultativ al elevilor pe clasă? *
4. Dacă da, cât de des se întrunește Comitetul Consultativ al elevilor pe clasă? *
5. Faci parte din Comitetul Consultativ al elevilor pe școală? *
6. Dacă da, cât de des se întrunește Comitetul Consultativ al elevilor pe școală? *
7. Atunci când constați un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau soliciți ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea școlară? *
8. Ai făcut, în ultimul an școlar, propuneri de îmbunătățire a activității din școală? *
9. Dacă ai răspuns „Da”, la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută? *
10. Enumeră cel puțin 3 evenimente (plăcute s-au neplăcute) care s-au întâmplat în școală în ultima lună. *
Your answer
11. Enumeră cel puțin 5 activități derulate în școală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu). *
Your answer
12. Enumeră cel puțin 2 activități derulate în școală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătății (fumat, consum de alcool, alimentație nesănătoasă, etc.). *
Your answer
13. La câte exerciții prind comportarea în caz de cutremur, incendiu, etc., ai participat în ultimele 3 luni? *
14. Cum comunici cu dirigintele când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalitățile pe care le utilizezi) *
Required
15. Cât de des comunici cu dirigintele (utilizând toate modalitățile de comunicare indicate mai sus) pentru probleme personale? *
16. Cum comunici cu directorul unității sau cu un alt angajat al școlii, când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalitățile pe care le utilizezi) *
Required
17. Cât de des comunici cu directorul unității sau cu un alt angajat al școlii (utilizând toate modalitățile de comunicare indicate mai sus) pentru probleme personale? *
18. De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier școlar? *
19. Cum te orientezi în școală? *
20. Te simți în siguranță în incinta școlii? *
21. Dar în anexele școlii (sală de sport, ateliere, curtea școlii, etc.)? *
22. Dar în vecinătatea școlii (inclusiv pe drumul spre casă și înapoi)? *
23. Cum apreciezi nivelul de curățenie din școală? *
24. Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii școlii (cărți, CD-uri, alte materiale) în acest an școlar față de cel precedent? *
25. Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an școlar față de cel precedent? *
26. Cât de bine cunoști modul în care se face evaluarea cadrelor didactice? *
27. Ai fost solicitat, în acest an școlar, să evaluezi cadre didactice din școală? *
28. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, care sunt cadrele didactice evaluate (bifează toate situațiile aplicabile) *
Required
29. Există, în acestă școală, proiecte desfășurate în parteneriat cu alte școli, cu instituții din comunitate? (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliție, etc) sau cu parteneri străini? *
30. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numește cel puțin un proiect de acest tip *
Your answer
31. A fost consultat, anul trecut, în privința alegerii disciplinelor opționale din acest an școlar? *
32. a.Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înțelegerea / aprofundarea celor predate? *
32. b. Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înțelegerea / aprofundarea celor predate? *
33. Cât de des ți se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare și notare? *
34. Cât de des ți se explică motivele pentru care ai obținut o anumită notă? *
35. Dacă la ore prezinți alte informații sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi (un singur răspuns posibil)? *
36. În momentul în care tu sau unul din colegii tăi aveți rezultate slabe la învățătură, cum se comportă profesorii? (mai multe răspunsuri posibile) *
Required
37. În ce fel ești încurajat să-ți evaluezi singur rezultatele școlare? *
38.a. În ce măsură ești satisfăcut de progresul personal în ultimul an școlar? *
38.b. În ce măsură ești satisfăcut de baza materială (săli de clasă, laboratoare, săli de clasă, echipamente)? *
38.c. În ce măsură ești satisfăcut de starea de curățenie din școală? *
38.d. În ce măsură ești satisfăcut de respectul arătat de personalul școlii? *
38.e. În ce măsură ești satisfăcut de echitatea evaluării și notării? (notele/calificativele obținute sunt cele meritate). *
38.f. În ce măsură ești satisfăcut de informația primită în privința activităților desfășurate în școală? *
39.a. În ce măsură ești satisfăcut de informația primită de la școală în privința continuării studiilor după absolvire? *
39.b. În ce măsură ești satisfăcut de informația primită de la școală în privința activităților educative și culturale din localitate? *
39.c. În ce măsură ești satisfăcut de modul în care școala răspunde solicitării de informații? *
40. Faci parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)? *
41. Dacă „Da”, cât de des se întrunește CEAC? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service