ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
Email address *
Име, фамилия на родителя *
Име, презиме, фамилия на детето *
ученик, ученичка от *
В качеството си на родител/ настойник на детето, декларирам следното:
Ще осигуря задължителната униформа на детето си *
Required
Съгласен/а съм да използвам електронния дневник на Shkolo.bg за получаване на информация, за оценки, отсъствия, програма и бележки, както и съобщения в помощ на всички в системата. *
Required
Запознат/а съм с Правилника за дейността на училището. *
Required
Запознат/а съм с Правилника за безопасни условия на труд . *
Required
Запознат/а съм с Мерките за превенция на COVID-19 *
Required
Запознат/а с Правилника за пропускателния режим в ОУ “Л. Каравелов” *
Required
Запознат/а съм с Училищния учебен план *
Required
Детето ми получи комплект учебници за учебната 2020/2021 година *
Required
Съгласен/а съм детето ми да бъде заснемано в училището и принадлежащия му район за създаване на видео материал, който ще се използва в страната и чужбина с образователна, научна или рекламна цел *
Съгласен/а съм снимките, видео и аудио материалите, направени от представител на медия/ фотограф при отразяване на събития, организирани от училището, да бъдат използвани за рекламни, вътрешно организационни и други цели *
Съгласен/а съм снимки на детето ми, илюстриращи участието му в работата по проекти и други, да бъдат публикувани в Интернет *
Съгласен/а съм си детето ми да участва в училищни мероприятия и събития през първия срок на учебната 2020-2021 година, които се провеждат извън училище *
Съгласен/а съм детето ми да използва интернет с учебна цел в платформата Google for Education, в която на всеки ученик е създаден персонален акаунт като средство за обучение, тестово изпитване, работа по проекти, споделяне на добри практики и комуникация между ученици, родители и учители *
Required
Запознат/а съм с със средствата на обработване на данните (на хартиен носител и в електронни документи и уеб-базирани бази данни); с доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне; с правото на достъп и на поправка на събраните данни *
Required
Съм съгласен/а предоставените данни на детето ми за учебната 2020-2021 година, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от административното ръководство на ОУ „Любен Каравелов“ – Русе *
Required
ЗАЯВЛЕНИЕ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy