ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ วชช.สงขลา ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดงาน: ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ชด นิตศิริ 097 0692287
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์การเรียนอำเภอ *
อาจารย์ผู้ควบคุม /หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน (เฉพาะบุคคล)
รหัสนักศึกษา (เฉพาะบุคคล)
ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน (ประเภททีม) หมายเหตุ : ให้กรอกชื่อทุกคน พร้อมรหัสนักศึกษา
สาขาวิชา *
ชั้นปี *
เบอร์โทรศัพท์ (เฉพาะบุคคล) *
เบอร์โทรศัพท์ประเภททีม (คนที่ 1) *
เบอร์โทรศัพท์ประเภททีม (คนที่ 2) *
เบอร์โทรศัพท์ประเภททีม (คนที่ 3) *
รายการที่สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ *
เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร (แนบหลักฐานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน คนละ 1 ชุด) ประกอบด้วยสำนาบัตรนักศึกษา *
Required
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร (หลังแนบหลักฐานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน คนละ 1 ชุด) ประกอบด้วย *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Samutsakhon Community College. - Terms of Service