แบบแสดงความประสงค์สำหรับเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศสาขามวล ประจำปี 2561 [PT: NIMT.M.M-09/2018] ชมรมวิชาการด้านมวล (Mass Club)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ส่งแบบแสดงความประสงค์กลับมาภายในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ :
โครงการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ ภายในประเทศ ในปี 2561 นี้เป็นการดำเนินการเปรียบเทียบผลการวัดเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด Non-Automatic Weighing Instruments (Based on method cg-18) โดยมีวัตถุประสงค์

>> เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลสร้างความมั่นใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เกิดความน่าเชื่อถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลดจำนวนการปฏิเสธสินค้านำเข้าจากประเทศไทย
>> เพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ

การดำเนินการนี้เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ 2560-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ

ตัวกลางเปรียบเทียบ :
Electronics Balance : Model CC21, Maximum Capacity = 21 g, Readability = 0.001 mg,
Serial Number 12105689
สถานที่สอบเทียบ :
ที่ห้องปฏิบัติการมวล กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง (กปม.)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ช่วงเวลาทำการวัด :
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2561
เจตจำนง *
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงาน :
>> ให้โอกาสกับ 15 หน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาตามลำดับก่อนหลัง (First come, First serve)
การเข้าร่วมครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ใดกับหน่วยงานของท่านในอนาคต *
Your answer
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
โทรศัพท์/โทรสาร *
Your answer
รายชื่อผู้ติดต่อลำดับที่ 1 *
Your answer
อีเมล์ผู้ติดต่อลำดับที่ 1 *
Your answer
รายชื่อผู้ติดต่อลำดับที่ 2 *
Your answer
อีเมล์ผู้ติดต่อลำดับที่ 2 *
Your answer
ข้อมูลแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ดร. สมภพ แสงผึ้ง และ คุณ มนต์ชัย มิตรอารีย์
กปม. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 02-577-5100 ต่อ 1121, 1120
อีเมล : sompop@nimt.or.th

หัวหน้าโครงการ
คุณรังสิยา สุคนธ์

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms