Cestovný ruch ako faktor regionálneho rozvoja okresu Bytča
Vážení obyvatelia okresu Bytča, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka zameraného na prieskum aktuálneho stavu a možností rozvoja cestovného ruchu v našom okrese. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú čiastkovým podkladom pre vypracovanie Diplomovej práce na tému Cestovný ruch ako faktor regionálneho rozvoja okresu Bytča.
Za vyplnenie dotazníka Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Súľovské skaly, okres Bytča
Pohlavie *
Vek *
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Zamestnanie *
1. Ako dlho žijete v okrese Bytča? *
2. Aký má podľa Vás cestovný ruch dopad na okres? *
3. Ktoré z nasledujúcich možností považujete za pozitíva cestovného ruchu v okrese Bytča? *
Required
4. Ktoré z nasledujúcich možností považujete za negatíva cestovného ruchu v okrese? *
Required
5. Považujete cestovný ruch v okrese Bytča za dostatočne rozvinutý? Ak nie, uveďte prosím do Iné, prečo: *
6. Zostavte rebríček TOP 3 atraktivít okresu Bytča, ktoré by ste návštevníkovi odporučili vidieť, zažiť, navštíviť: *
Your answer
7. Ako hodnotíte ponuku služieb cestovného ruchu v okrese Bytča? *
Neuspokojivé
Málo uspokojivé
Dobré
Veľmi dobré
Ubytovacie služby
Stravovacie služby
Relax
Informačné služby (TIK,CK)
Dopravné služby
Kultúra
Šport
Voľný čas
Celková ponuka služieb
8. Ako by ste zlepšili cestovný ruch v okrese Bytča? *
9. Podieľate sa aktívne na rozvoji cestovného ruchu v okrese? Ak áno, uveďte prosím do Iné, ako: *
10. Aké aktivity cestovného ruchu v okrese Bytča využívate Vy? *
Required
11. Aké podujatia pre rozvoj cestovného ruchu by sa mali podľa Vás organizovať v okrese Bytča? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms