Vragenlijst een consultatie voor stakeholders
Wat is het Water2Return Project?

Water2Return (W2R) is een Innovatie Actie met cofinanciering van de Europese Commissie via het Horizon 2020 programma. W2R onderzoekt een geintegreerd demonstratie proces op operationele schaal om het afvalwater van slachthuizen te behandelen. Dit zal gedaan worden door een vernieuwende combinatie van bio-chemische en fysieke technieken en heeft een positieve energie balans.

Concentraten van nitraat en fosfaat uit het afvalwater zullen hergebruikt worden in de economie als nieuwe materialen en kunnen een onderdeel zijn van (kunst)mest voor de biologische landbouw. W2R gebruikt een nieuw fermentatieproces om afval te valoriseren om biostimulanten en andere producten te grbruiken. Deze hebben lage productiekosten maar zijn van hoge waarden voor plantenvoeding en de landbouw.

Daarnaast zal algen-biomassa ook geproduceerd worden door Co2, geproduceerd in het W2R proces, op te vangen. Door deze methode kan een bio-stimulant op algenbasis geproduceerd worden. Het project zal drie hoogwaardige landbouwproducten produceren; nitraten en fosfaat concentraat, bio-stimulanten en biostimulanten op algenbasis. Alledrie zullen ze vrij zijn van pathogenen, zware metalen en andere vervuilende elementen.

Naast het demonstreren van de baten van deze recycling van voedingsstoffen zal W2R verschillende business cases testen voor ieder van de producten en het gebruik van afvalwater-gebaseerde stofffen in de landbouw promoten.

Wat is het doel van deze vragenlijst?

De vragenlijst is bedoeld om een gemeenschap van stakeholders rond W2R op te bouwen en hun deelname in het project te vergroten. Het doel is om uw mening te krijgen om een duidelijk discussie te hebben over de verschillende uitdagingen van het project. De vragenlijst zal gebruikt worden om een evidence-based assessment van de grootste zorgen en vragen van de stakeholders te verkrijgen en hen te engageren met W2R.

Alle antwoorden zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor het W2R project. Antwoorden van personen en organisaties zullen niet direct geciteerd worden in het eindverslag. Als u meedoet aan deze vragenlijst zullen wij u op de hoogte houden van het project.

Email address *
Naam van organisatie *
Verantwoordelijke *
Land *
1. Wat is uw organisatie? *
2. Op welk niveau werkt uw instelling/organisatie/vereniging? *
3. In welke sector bent u actief? *
Required
4. Wat is uw publiek / markt? *
Required
5. Waarom doet u mee aan het W2R project? *
6. Ziet U voordelen voor uw werk/organisatie door uw betrokkenheid bij het W2R project? Zo ja, geef tot drie voordelen. *
7. (Kunst)mest wordt algemeen gebruikt in de landbouw maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor de kwaiiteit van (drink)water en daarmee ook waterplanten en –dieren. Wat voor grondstoffen gebruikt u om kunstmest te maken die een minder negatieve impact hebben op water en bodem? *
8. W2R zal biostimulanten produceren. Hoe denkt u dat dit sort producten efficienter gemaakt kunnen worden in de toekomst? *
9. Wat zal de impact van biostimulanten zijn op de (kunst)mest markt in de komende 10 jaar? *
10. Maakt uw industrie/bedrijf nu al gebruik van biostimulanten? *
11. Welke maatregelen kunnen volkgens u getroffen worden om meer recycling van grondstoffen te bevorderen? *
12. Heeft u commentaar dat niet gedekt werd door deze vragenlijst? *
13. Wilt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van het project door u in te schrijven op de W2R nieuwsbrief? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy