Påmelding Tromsø Turnforening

Vi har venteliste til alle våre partier. For å bli satt på Tromsø Turnforening's venteliste må du fylle ut dette skjemaet og trykke "Send" nederst i skjemaet. Etterhvert vil du motta en bekreftelse på at vi har mottatt påmeldingen.

Generell informasjon om medlemskap i Tromsø Turnforening:

¤ Ved utmelding, eller avslutning av treningsforholdet, må det gis skriftlig beskjed til vårt kontor innen 15.desember for vårsemesteret og innen 1.juni for høstsemesteret. NB! Det er ikke tilstrekkelig med muntlig beskjed til treneren. Ved manglende skriftlig utmelding, eller for sen utmelding, vil medlemmet bli fakturert for det kommende semester uavhengig av hvor mye/ lite man har benyttet seg av plassen.

¤ Medlemskap i TTF innebærer rettigheter og plikter. Dersom medlemmet har særlige behov som det må tas hensyn til under trening må foresatte opplyse om dette ved påmelding. Betingelsene man automatisk aksepterer ved å være medlem finner du på http://tromsoturn.no/ttfs-vilkar-betingelser/

¤ Forsikring: Medlemmer av TTF er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen omfatter kun betalende medlemmer.

¤ Dugnad: TTF er en ideell forening som er avhengig av dugnadsinnsats og forventer en viss innsats fra alle medlemmer/foresatte. Dersom dere ikke ønsker å delta på dugnad kan dere eventuelt velge å støtte foreningen økonomisk, for eksempel ved å betale en faktura på 1000 kr.


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question