רישום לכתה א' לשנת הלימודים תש"פ קרית טבעון
להלן טופס מקוון להרשמה לכתה א' לשנת הלימודים תש"פ, לילדים שנולדו בין התאריכים 1/1/2013 - י"ט טבת תשע"ג,
ועד לתאריך 31/12/2013 , כ"ח טבת תשע"ד.

שימו לב!
להשלמת הרישום יש לשלוח צילום של תעודת הזהות + ספח של שני ההורים. במידה וההורים חיים בנפרד, יש לציין זאת על הצילום.
לכבוד - מחלקת החינוך מינהלת רישום לכתה א'
במייל - harshama2019@gmail.com
יש לציין במייל את שם הילד/ה הנרשמ/ת + שם משפחה ומספר תעודת הזהות.

נרשמים שאינם רשומים כתושבי טבעון (כתובת בתעודת הזהות שאינה בטבעון) נדרשים לשלוח גם - טופס ביטול רישום מהרשות בה הילד/ה רשום + צילום חוזה שכירות/רכישה בטבעון.

לאחר לחיצת "שלח" בתחתית הדף ובהתקבל במשרדנו כל האישורים הנחוצים יושלם הרישום.
אנו מציעים לבדוק קבלת הטפסים עם סיום שליחתם בטלפון מספר 04-9539221

1. שם הילד/ה *
Your answer
2. שם המשפחה *
Your answer
3. מספר תעודת הזהות *
Your answer
4. מגדר *
5. תאריך הלידה *
MM
/
DD
/
YYYY
6. גן חובה בו לומד/ת הילד/ה *
Your answer
7. כתובת מגורי הילד/ה *
Your answer
8. כתובת הילד/ה בשנת הלימודים תשע"ט *
Your answer
פרטי ההורים:
9. שם הורה 1 *
Your answer
10. תעודת זהות של הורה 1 *
Your answer
11. מצב משפחתי של הורה 1 *
Your answer
12. טלפון של הורה 1 *
Your answer
13. דואר אלקטרוני של הורה 1
Your answer
14. שם הורה 2
Your answer
15. תעודת זהות של הורה 2
Your answer
16. מצב משפחתי של הורה 2
Your answer
17. טלפון של הורה 2
Your answer
18. דואר אלקטרוני של הורה 2
Your answer
הננו מבקשים לרשום את התלמיד/ה בשנת הלימודים תש"פ לכתה א' בבית הספר:
יש לבחור שתי אפשרויות שונות ולדרגן על פי סדר עדיפות 1 או 2 ולנמק לפי הצורך.
1- עדיפות ראשונה
2 - עדיפות שנייה
(טרם הרישום מומלץ לעיין בהנחיות הכלליות בקשר לרישום העדיפויות, ולפירוט הייחודיות של בתי הספר.
אנא הכנסו לאתר המועצה ktv.org.il
19. ביה"ס בעדיפות הראשונה: *
20. נימוקים להעדפת ביה"ס הראשון: *
Required
21. ביה"ס בעדיפות השנייה: *
22. נימוקים להעדפת ביה"ס השני: *
Required
23. אנא סמנו אם קיימת התלבטות לגבי השארת הילד/ה בגן חובה שנה נוספת.
אנו מצהירים בזאת שכל הפרטים שמסרנו בזמן הרישום נכונים.
ידוע לנו כי אם יתגלו פרטים לא נכונים הבקשה תיפסל.
24. שם הורה 1 *
Your answer
25. שם הורה 2 *
Your answer
26. שלחתי את צילום תעודת הזהות ב: *
להשלמת הרישום -
יש לשלוח צילום של תעודת הזהות + ספח של שני ההורים.
לכבוד - מחלקת החינוך מינהלת רישום לכתה א'
למייל - harshama2019@gmail.com
יש לציין על הדפים הנשלחים את שם הילד/ה הנרשמ/ת.
לחץ "שלח" בתחתית הדף!
האותיות הקטנות - הערות חשובות!
*תהליך הרישום יסתיים ברגע שנקבל מכם צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים.
* קבלת ההחלטה נעשית על-ידי הרשם המוסמך לאחר התחשבות בהמלצות המנהלת היישובית שהוקמה לצורך זה.
*המועצה תעשה כמיטב יכולתה כי בנך/בתך יקבלו את העדיפות הראשונה או כל עדיפות שהוגדרה על-ידכם לעיל.
1. הרישום לבי"ס שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי אינו מזכה בהסעה או בהחזרי נסיעה לביה"ס
2. תהליך הרישום אינו מחייב שיבוץ בהתאם.
*בתום תהליך הרישום ובמידת הצורך, רשאית המועצה לשוב ולהציע לתלמידים שמקום רישומם נקבע, לבקש שינוי של ביה"ס שנקבע עבורם.
*לכל שאלה בנושא נשמח לענות - 04-9539221 או שלחו שאלה במייל - harshama2019@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service