Επιχειρηματικές συναντήσεις στον Αγροτικό τομέα της Θεσσαλίας

Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αγροκτηνοτροφικό τομέα (Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Σημεία πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων κ.α.) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επιχειρηματικές συναντήσεις του προγράμματος LACTIMED που θα διοργανωθούν στη Λάρισα στις 24/06/2014.
Με το παρόν ερωτηματολόγιο εξασφαλίζετε τη συμμετοχή σας στις επιχειρηματικές συναντήσεις. Η συμμετοχή είνα ΔΩΡΕΑΝ.

    Captionless Image