แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม : กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy