ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายวิชา
และบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผ่านหน้าเว็บ https://op.mahidol.ac.th/ea/mux
โดยจะมีการติดต่อกลับผ่านเบอร์โทร และอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ ก่อนอบรมอย่างน้อย 7 วัน
เนื้อหาการอบรมแต่ละหลักสูตร
============================= บรรยาย ===============================

1. หลักสูตรด้านการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design)
ใช้เวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง
- กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์
- หลักการออกแบบบทเรียนโดยการนำทฤษฎีทางการศึกษามาประยุกต์
ใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์
- การวัดประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์
- ตัวอย่างการวางแผนออกแบบบทเรียนออนไลน์

============================ Workshop ==============================

2. หลักสูตรด้านการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education)
ใช้เวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอินโฟกราฟิก
- เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอ และวิธีการสร้างอินโฟกราฟิก
- เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างผลงาน
- ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา

3. หลักสูตรด้านกระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production)
ใช้เวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำความเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ
- เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

4. หลักสูตรด้านการใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(Online Instruction on MUx) ใช้เวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง
- ทำความเข้าใจคุณสมบัติและเรียนรู้เครื่องมือการเรียนรู้พื้นฐานของระบบ MUx
- เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนระบบ MUx
- เรียนรู้แนวทางการนำเครื่องมือแต่ละประเภทไปใช้งาน
เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์
- ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้น-ขั้นสูง โดยทดลองสร้างบทเรียนออนไลน์
เรื่องการใส่รูปภาพ เนื้อหา ข้อสอบ การให้คะแนนโดยระบบ และการตั้งค่าต่าง ๆ
เริ่มต้นการลงทะเบียน
โปรดเลือกหลักสูตรที่สนใจเข้าอบรม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse