Izibalo, ibanga 1, isigaba 3 sonyaka, uvavanyo 1
Oluvavanyo lunxulumene kunye no CAPS kwaye lingasetyenziswa ukwenze uhlaziyo  kwinyanga yoMsintsi. Uluvavanyo luyazinika ngokwalo amanqaku, kwaye iziphumo zifumaneka emva kokungenisa uvavanyo lwakho. Abaqulunqi beliphepha kwisikolo iKIDD’s BEACH PRIMARY lwamkelekile kwaye siyalibulela. Ulwazi lomntu alabelwanga naye nawuphi na umntu okanye iziko.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Igama lakho
Igama leskolo sakho
Igama lephondo lakho
Clear selection
Bala ama apile ubhale inani lawo
1 point
Captionless Image
Ngawaphi amanani enza u10?
Khetha okuchanekileyo ngezantsi.
1 point
Clear selection
Lungisa lamanani ukuqala kwelikhulu ukuya kwelincinci
Khetha okuchanekileyo ngezantsi.
1 point
Captionless Image
Clear selection
Lungisa lamanani ukuqala kwelincinci ukuya kwelikhulu
Khetha okuchanekileyo ngezantsi.
1 point
Captionless Image
Clear selection
Leiphi elona nani likhulu
1 point
Captionless Image
Khetha igama lelinani 9
1 point
Captionless Image
Clear selection
Khetha inani elifanelekileyo
1 point
Captionless Image
Clear selection
Bala
1 point
Captionless Image
Zingaphi inyawo zamadada amahlanu?
1 point
Clear selection
Unelekese ezi 6. Zabele abahlobo bakho abathathu ngokulinganayo. Umhlobo ngamnye ufumana ilekese ezingaphi?
1 point
Gqibezele lephatheni yalamanani
2 points
Captionless Image
Clear selection
Gqibezela le phatheni yezizimo
2 points
Captionless Image
Clear selection
Sesiphi isimo esinamacala amathathu
1 point
Clear selection
Sesiphi isimo esibubuxande
1 point
Clear selection
Jonga kulomfanekiso ungezantsi. Khetha ixesha elililo
1 point
Captionless Image
Clear selection
Yeyiphi iglasi enamanzi amaninzi?
1 point
Clear selection
Ngubani onentliziyo ezininzi?
2 points
Captionless Image
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy