FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SŁUŻBY EWANGELIZACYJNEJ 2023
Cześć!

Dziękujemy Ci za Twoją chęć, by dołączyć do grona Ewangelizatorów podczas tegorocznej Lednicy.

Zależy nam na jak najlepszej koordynacji tegorocznej posługi ewangelizacyjnej, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, oraz na zapewnieniu wszystkim Ewangelizatorom jak najlepszych warunków i pełnego bezpieczeństwa podczas rekolekcji i samego Spotkania na Lednicy. Pomocne będą nam w tym Twoje odpowiedzi, które pozwolą nam choć trochę Cię poznać. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej przygotować rekolekcje i ewangelizację. Chcemy też, w miarę możliwości, zawczasu być gotowymi do rozwiązania potencjalnych trudności, które mogą się pojawić.

Po wypełnieniu poniższego formularza na Twojego maila zostanie wysłane potwierdzenie, które nie jest jeszcze ostateczną decyzją o przyjęciu Cię do służb. Informację o zakwalifikowaniu Cię otrzymasz kilka dni później w mailu, który zawierać będzie również numer konta, na który, do dnia 20. maja, przesłać należy zadatek w wysokości 90zł.

Przypominamy najważniejsze informacje.
Do służby ewangelizacyjnej zapraszamy osoby, które ukończyły 18. rok życia.
Aby stać się członkiem służby ewangelizacyjnej powinieneś na stałe formować się we wspólnocie.
Spotykamy się już 1 czerwca (czwartek) po południu – rozpoczniemy wtedy rekolekcje przygotowujące nas do głoszenia. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje również możliwość dołączenia do nas w piątek rano. Jeśli chciałbyś wziąć udział tylko w ewangelizacji na Polach, to wymogiem jest duże doświadczenie ewangelizacyjne.
Więcej informacji znajduje się w zakładce FAQ i w innych działach na naszej stronie. Jeśli po zapoznaniu się z nimi nadal masz jakieś pytania, prosimy Cię o kontakt mailowy: ewangelizatorzy@lednica2000.pl.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dane osobowe
W pierwszej części formularza prosimy Cię o podanie niezbędnych danych osobowych.
Adres e-mail: *
Imię:
Nazwisko: *
PESEL: *
Adres zamieszkania: *
Numer telefonu: *
Rozmiar t-shirt *
Diecezja *
Nazwa wspólnoty/grupy , w której się formujesz
*
Jak długo formujesz się we wspólnocie? *
Duszpasterz Wspólnoty / Odpowiedzialny *
Telefon kontaktowy do duszpasterza / odpowiedzialnego

*
E-mail do wspólnoty/grupy (jeżeli posiadacie)

*
Twoja dotychczasowa formacja (kursy, rekolekcje itp.) 

*
Kiedy zamierzasz dołączyć?
*
Twoje uwagi/informacje do powyższego zapytania o pobyt/nocleg:
Czy na ewangelizacji planują być jakieś znajome Tobie osoby? Czy jest wśród nich osoba z którą chciałbyś ewangelizować w parze? *
Skąd dowiedziałaś/eś się o ewangelizacji podczas Spotkania Młodych Lednica2000?
Czy posługiwałeś już kiedyś jako ewangelizator? Jeśli tak, to napisz, proszę, na jakich wydarzeniach i kiedy miały one miejsce.
*
Jakie najważniejsze źródła Twojej duchowości mógłbyś wskazać? Sprecyzuj je 🙂 (konferencje/rekolekcje konkretnych autorów, książki, filmy, czasopisma, portale internetowe o życiu chrześcijańskim, muzyka)
*
Określ na ile ważne dla Twojej wiary są treści zawarte w różnych objawieniach i co wnoszą one ewentualnie do Twojej duchowości.
*
Jak często bierzesz udział w modlitwach o uzdrowienie/uwolnienie?
*
Czy borykasz się z jakimiś przewlekłymi problemami zdrowotnymi i w związku z tym przyjmujesz regularnie jakieś leki, oraz czy jesteś na specjalnej diecie z powodów zdrowotnych?
*
Czy korzystasz obecnie z terapii psychologicznej? Jeśli tak, to czy Twój terapeuta wyraża zgodę na udział w rekolekcjach i w ewangelizacji na Lednicy?
*
Kogo powinniśmy zawiadomić w razie jakichś problemów u Ciebie podczas rekolekcji lub ewangelizacji? Podaj, prosimy, kontakt telefoniczny do tej osoby.
*
Czy zamierzasz przyjechać na rekolekcje własnym samochodem?
*
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Klasztor Matki Bożej Różańcowej z siedzibą w Poznaniu (61-716) przy ul. Kościuszki 99. Jako administrator uprzejmie informujemy, iż: 1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz korzystać z adresu mailowego ewangelizatorzy@lednica2000.pl lub lednica@dominikanie.pl lub adresu korespondencyjnego 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień porozumienia o wolontariacie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach wypowiedzenia porozumienia o wolontariacie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera lednickiego, Twoje dane będą przetwarzane do celów związanych z jego wysyłką - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 3. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) w toku zawierania i realizacji porozumienia o wolontariacie, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą w szczególności Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), a jeśli zapiszesz się także na newsletter to FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat licząc od dnia zakończenia obowiązywania porozumienia o wolontariacie, a w przypadku danych przetwarzanych do wysyłki newslettera lednickiego - niezwłocznie po cofnięciu zgody. 5. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku jej wyrażenia w stosunku do newslettera lednickiego. 6. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych przez Wolontariusza jest niezbędne do zawarcia porozumienia o wolontariacie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie porozumienia i jego realizację.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LEDNICA 2000. Report Abuse