WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z FUNDACJI PLDZ - PRZYJAZNA ŁAPA
W celu ubiegania się o wsparcie w postaci karmy, dofinansowania leczenia zwierzęcia, itp. prosimy o wypełnienie wniosku.
DANE WNIOSKODAWCY
Imię Wnioskodawcy *
Your answer
Nazwisko Wnioskodawcy *
Your answer
Adres *
Your answer
Województwo *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
E-mail
Your answer
Pesel *
Your answer
Seria i numer dowodu osobistego *
Your answer
CEL DOFINANSOWANIA
Wnioskuje o *
Uzasadnienie: *
Your answer
Prześlij zdjęcie zwierzęcia oraz dodatkowe dokumenty np. historia leczenia NA E-MAIL: BIURO@PRZYJAZNALAPA.PL
- formularze bez zdjęć NIE BĘDĄ brane pod uwagę
E-mail z którego zostały wysłane zdjęcia:
Your answer
ZGODY *
RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@przyjaznalapa.pl
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji, w tym:
- wsparcie zwierząt osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
- wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym
(statut określający wszystkie cele i zasady działania fundacji dostępny jest na stronie www.przyjaznalapa.pl).

3) Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz zapewnienia niezbędnej karencji składanych wniosków

5) Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja uprzejmie informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.

6) Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms