แบบทดสอบสาระสังคมฯ (หน้าที่พลเมือง )ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
จัดทำและพัฒนาโดย นางกิรณา บุญวรนุช ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานีเขต 2
คำชี้แจง
1. เข้าระบบด้วยใช้อีเมล์ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ระบบ Online ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1ข้อมูลพื้นฐานผู้ทำแบบทดสอบ
- ศึกษา YouTube
- แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
3. หากท่านทดสอบผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ในระบบอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้
Email address *
ชื่อ นามสกุล *
โรงเรียน *
ระดับชั้น *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy