Registrácia zvieraťa
Prosíme, venujte registrácii pozornosť a chvíľku času. Čím presnejšie ju vyplníte, tým je to pre nás lepšie a máte väčšiu šancu, že sa Vám ozveme pri najbližšej príležitosti, kedy budeme vedieť Vaše zvieratko uplatniť. Negarantujeme, že Vaše zviera bude oslovené, nakoľko to závisí od dopytu.
Email address *
Meno majiteľa *
Uveďte Vaše celé meno
Your answer
Email *
Uveďte emailovú adresu na ktorej budete zastihnuteľní.
Your answer
Telefónne číslo na ktorom Vás zastihneme *
Your answer
Druh/typ zvieraťa *
Vyberte aké zviera registrujete
Plemeno *
Prosíme o oficiálne označenie plemena v Slovenskom jazyku. V prípade kríženca uveďte MIX + Váha a farba
Your answer
Popis zvieraťa - vzhľad *
Napíšte nám významné znaky Vášho zvieraťa, farebné anomálie, netypické črty atď. Čím podrobnejšie tým lepšie.
Your answer
Popis zvieraťa - správanie, povaha, povely *
Uveďte aké povely, prípadne správania ovláda Vaše zviera, či sa znáša s inými zvieratami, prípadne aké je rýchle, pomalé, alebo či sa niečoho bojí, prípadne je agresívne.
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/. Viac sa dozvieťe v Zásadách spracovania a nakladania s osobnými údajmi na www.petcasting.sk/osobne_udaje.html
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.