Law Chula Academic Conference
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง "ข่าวเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ต 4.0 ในมิติทางกฏหมาย"
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.15-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงานนิตินิทรรศน์ประจำปี2019 หรือ Law Chula fest 2019 : Law To The Future
ชื่อ *
(เช่น นาย/นางสาว...)
Your answer
นามสกุล *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy