แบบสำรวจความพึงพอใจระบบ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบ Moodle บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจการบริการ ดังนี้
_____________________________________________________________________
5 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับ พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
1. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม *
3. หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม *
4. ความพึงพอใจต่อระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Moodle) *
5
4
3
2
1
ภาพรวมของระบบการเรียนการสอน Moodle
การแบ่งหมวดหมู่รายวิชา
ภาพรวมของระบบ
ความสวยงามของระบบ
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service