วันแห่งสติ สังฆะสวนธรรม (สวนโมกข์ กรุงเทพ) Day of Mindfulness at BIA
Email *
ชื่อ Name *
นามสกุล Lastname *
อายุ Age *
ร่วมรับประทานอาหาร (เพื่ออาสาสมัครสามารถจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอ) Be invited to have breakfast and lunch together. Please help the volunteer by let us know which meal will you have with us. *
Required
เคยร่วมงานวันแห่งสติมาก่อนหรือไม่ Have you have experience about Day of Mindfulness? *
กิจกรรมที่ท่านเคยเข้าร่วมของหมู่บ้านพลัม Please let us know your experience with Plum Village activities. *
Required
ลงทะเบียนอาสาสมัคร (สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมงานภาวนาตามแนวทางหมู่บ้านพลัมแล้ว) If you have experience with Plum Village, please join the volunteering task as below. *
Required
มื้อเช้า (8:00 น.) ขอเชิญชวนทุกท่านเตรียมอาหารเช้าง่ายๆ หรือผลไม้เล็กๆ น้อยๆ มาสมทบเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน If you would like to bring food or fruits for breakfast, please bring them in a mindful container to support and protect Global Warming.
เพื่อเป็นการลดขยะ กรุณาใส่อาหารในภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก
กรุณาล้างผลไม้ หรือ ตัดแต่งให้พร้อมรับประทาน เพื่อลดการเตรียมงานและประหยัดทรัพยากรของ BIA ค่ะ
กรุณาระบุชนิดอาหาร/ผลไม้/ขนม/เครื่องดื่ม ที่ท่านนำมาสมทบ I will bring food/fruit/snack/drink and it is...
ปริมาณอาหาร/ผลไม้/ขนม/เครื่องดื่ม ที่ท่านจะนำมาสมทบ Amount of food/fruit/snack/drink that I will prepare.
ขอบคุณโพธิจิตแห่งความเมตตาของทุกท่านค่ะ Gratitude for your kindess and support :D
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy