Шановний студенте! Дайте, будь ласка, відверті відповіді на запитання щодо якості освітньо-професійної програми, за якою Ви навчаєтесь.
Ступінь вищої освіти "БАКАЛАВР"
Чи забезпечить зміст освітньо-професійної програми Вашу успішну діяльність за спеціальністю? *
Чи дотримується логічний взаємозв’язок у процесі викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою, за якою Ви навчаєтеся? *
Чи спостерігається дублювання змісту навчальних дисциплін у структурі освітньо-професійної програми Вашої спеціальності? *
Чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для фахової діяльності та особистісного зростання? *
Чи достатній обсяг практичної підготовки у структурі Вашої освітньо- професійної програми? *
Чи здійснюється за Вашою освітньо-професійною програмою вільний вибір навчальних дисциплін за циклом загальної підготовки? *
Чи здійснюється за Вашою освітньо-професійною програмою вільний вибір навчальних дисциплін за циклом професійної підготовки? *
Чи формує у Вас освітньо-професійна програма загальні компетентності? *
Чи формує у Вас освітньо-професійна програма спеціальні (фахові) компетентності? *
Чи враховує освітньо-професійна програма сучасні вимоги виробництва? *
Чи співпадають Ваші очікування щодо освітньо-професійної програми з її змістом та шляхами реалізації? *
Чи влаштовує Вас назва освітньо-професійної програми, якщо ні, будь ласка запропонуйте свій варіант. *
Що, на Вашу думку, слід змінити в освітньо-професійній програмі для вашої спеціальності?
Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень).
Критерії оцінювання:
1.Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь *
2. Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно *
3. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги та ін.) *
4. Проходження виробничих та переддипломних практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок *
5. Я мав(ла) вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету *
6. Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy