แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการชำระภาษีของ เทศบาลตำบลหนองล่อง
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการในการชำระภาษีของเทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำปี พ.ศ. 2563
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ *
2.ช่วงอายุ *
3.ช่วงเวลาที่มาติดต่อ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
(เลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว
สะดวก รวดเร็ว
จัดลำดับก่อน-หลังในการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แต่งกายสุภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี
กระตือรืนร้น พร้อมที่จะให้บริการ
มีความรู้ด้านการชำระภาษี ตอบคำถามได้ตรงประเด็น
มีความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy