แบบสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2560
หลังจากบัณฑิตทำการตอบแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องปริ้นเอกสารจากระบบ โดยวันรายงานตัวบัณฑิต ทางฝ่ายรับรายงานตัวจะสามารถเช็คได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ สามารถติดต่อ ได้ที่ คุณชาญชัย ตันติวัฒโนดม เบอร์ 096-3636997
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. - Terms of Service