Inscrición no Curso básico de Facilitación
Formación Curso básico de Facilitación de grupos. Curso 2018/2019. Impartido polo IIFAC-E, organizado por Rexenerando
Nome e apelidos *
Your answer
EMAIL *
Your answer
DNI *
Your answer
Teléfono de contacto *
Your answer
Enderezo completo
Your answer
Localidade *
Your answer
Perfil profesional *
Your answer
Formación académica *
Your answer
Se estás interesad@ en compartir transporte... *
Required
Como te enteraches da existencia desta actividade? *
Cal é a túa motivación para participar nesta actividade? *
Your answer
Desexas facer o curso enteiro ou só algúns módulos (dirixido a persoas que teñen módulos pendentes)? *
Required
Desexas recibir información das actividades de Rexenerando? *
Desexas fraccionar o pago?
PAGO
Todas as persoas inscritas serán debidamente informadas do procedemento e datas para formalizar a matrícula a través do seu pago, así como os seus posibles fraccionamentos.
Para realizarse o curso é preciso que se forme un grupo mínimo de participantes.
Protección de datos
De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é Rexenerando Sociedade Cooperativa Galega, cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso, Rexenerando Sociedade Cooperativa Galega dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en: Rúa María 94, 15401, Ferrol; info@rexenerando.com. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: info@rexenerando.com. Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningún xeito, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios. Esta mensaxe, e no seu caso, calquera ficheiro anexo ao mesmo, pode conter información confidencial,sendo para uso exclusivo do destinatario, quedando prohibida a súa divulgación copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do remitente.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service