Petícia proti nariadeniu EÚ o osivách v prospech osivárskeho priemyslu
Vážení poslanci NR SR, vážený pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

v súčasnej dobe je v Bruseli návrh na nové nariadenie o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu AGRI/7/12787). Tento dokument bol prejednávaný vo výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EP dňa 30.9.2013. Ak toto nariadenie bude prijaté, mnohé zo starých a vzácnych odrôd ovocia, zeleniny a obilnín zmiznú z trhu.
Pokiaľ bude týmto rozmanitým odrodám a odrodám vhodným pre ekologické poľnohospodárstvo byrokraticky bránené v šírení, dôjde k ďalšiemu posilneniu korporatívneho poľnohospodárstva. Text nového znenia nariadenia EÚ o osive, ktorý je v súčasnej dobe k dispozícii, umožňuje sústrediť trh s osivami do rúk malého počtu osivárskych priemyselných korporácií. To nie je akceptovateľné. Nové nariadenie EÚ o osivách musí umožňovať rozmanitosť odrôd. Musí byť umožnené pestovanie odrôd pre hospodárenie v malom, ale aj odrôd zameraných na ekologicky adaptované šľachtenie. Rozmanité odrody musia byť dostupné nielen v génových bankách, ale aj na otvorenom trhu a to bez akýchkoľvek byrokratických reštrikcií. Preto požadujeme: "Žiadna povinná registrácia odrôd!" Okrem toho, súčasné kritériá pre registráciu musia byť (kvôli ich rôznorodosti) miernejšie pre odrody vhodné pre ekologické poľnohospodárstvo, aby naše poľnohospodárstvo bolo schopné adaptovať sa na klimatické zmeny, nových škodcov a choroby. Musí tomu tak byť aj kvôli priateľskejšiemu správaniu sa voči životnému prostrediu. Súčasný platný zákon EÚ o osive a ani v súčasnej dobe dostupný predložený návrh zákona nespĺňajú legálnu výmenu. Ohrozujú rozmanitosť osív a tak spoločné bohatstvo ľudstva. Rovnako tak ohrozujú udržateľné potravinové systémy a to len preto, aby slúžili agrochemickému priemyslu. Žiadame Vás poslanci NR SR, vážený pán minister pôdohospodárstva SR o to, aby ste odmietli akýkoľvek návrh, ktorý nenapĺňa vyššie uvedené kritériá. Nepodporte likvidáciu rozmanitosti poľnohospodárskych a záhradníckych osív v Európe a u nás na Slovensku.

Touto petíciou odmietame právnu normu prejednávanú v orgánoch EÚ o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu.

V Morovne dňa 22.10.2013

Organizátor petície:
Ing. Jozef Fabian
Morovno 126
pošta Ráztočno 972 31

E-mail: info@skutocnysnem.sk


Tento text je petícia v zmysle zákona č.242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre regulárne uplatnenie petície je potrebné mať zástupcu verejnosti. Preto Vás prosíme, aby ste sa oboznámil s nasledovným textom :

Za splnomocnenca zástupcov verejnosti pri rokovaní o pripomienke určujeme :
Ing. Jozef Fabian, 8.11.1962 v Handlovej, adresa : Morovno 126, pošta Ráztočno 972 31

Uvedený súhlas s textom petície a so zástupcom verejnosti vyjadrujem vyplnením všetkých povinných polí formulára a ich odoslaním zástupcovi (kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ alebo "Submit").

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dôvodová správa a argumentácia organizátora petície
Súčasné nariadenie EÚ o osivách je z čias, kedy ochrana životného prostredia a druhovej rozmanitosti boli podceňované. Existovali početné šľachtiteľské podniky, ktoré prichádzali na trh s veľmi rozmanitými odrodami. Väčšina z odrôd mohla byť po zbere opäť vysievaná. To je spôsob, ktorý sprevádza poľnohospodárstvo po tisíce rokov.
Rok 1980 priniesol dva nové termíny. Po prvé "práva poľnohospodárov" a za druhé "voľne opeľovateľné odrody " (semienka produkujúce rovnakú odrodu, bez toho aby sa krížili s podobnými odrodami). To je dôvod, prečo sa obchod s osivami dramaticky zmenil. Dnes najväčšie spoločnosti ovládajú tri štvrtiny trhu s osivom, a viac ako polovica globálneho trhu pochádza z chemického priemyslu. Na väčšinu odrôd sa vzťahujú právne a technické obmedzenia, ktoré znemožňujú pestovanie produktov samotnými pestovateľmi. Boli zavedené úradné postupy pre obchodovanie s odrodami a kritériá prispôsobené konkrétnym priemyselným odrodám. Argumenty, že sa jedná o zvýšenie produktivity a riešenie rastu populácie neobstoja. Nestabilitu tohto prístupu dokladá vyčerpávajúca správa „Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvoj (IAASTD)“. Rozmanitosť plodín z veľkej časti zmizla z trhu, lebo s neregistrovanými odrodami sa nemôže obchodovať.
Aj napriek tomu, s týmito neregistrovanými odrodami dnes obchodujú tisíce neohrozených občanov Európy. Dnes sa musíme spoliehať na rozsiahle odborné znalosti týchto ľudí a mali by sme do tejto činnosti zapojiť čo najviac ďalších pestovateľov. A to nielen formou hobby, ale ako nevyhnutného nástroja k našej obžive. Druhým dôležitým problémom je, že nebola dochovaná rôznorodosť odrôd potrebná pre ekologické poľnohospodárstvo. Ekologické poľnohospodárstvo potrebuje silné, odolné rastliny nezávislé na chemikáliách. A to je možné iba v rámci širokého spektra prírodných rezerv. V dnešnom zlom stave nie je možné tieto odrody registrovať podľa súčasných kritérií pre registráciu odrôd.
PETÍCIU PODPORÍTE VYPLNENÍM DOLNÉHO FORMULÁRA.
Šírte výzvu medzi svojich rodinných príslušníkov, priateľov, známych, prosím!

ĎAKUJEME !
Titul:
Meno: *
Priezvisko: *
Organizácia
Ulica: *
Číslo: *
Mesto: *
PSČ: *
E-mail:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy