ANKETA O ZAINTERESIRANOSTI KORISNIKA USLUGE ZA USLUGU SAKUPLJANJA BIOOTPADA
Poštovani korisnici,

kako je obveza tvrtke Komunalac d.o.o. kao Davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Vukovara osigurati Korisnicima usluge prikupljanje biorazgradivog otpada, a sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području grada Vukovara u nastavku Vam dostavljamo anketu o zainteresiranosti Korisnika usluge za predaju biootpada Komunalcu kao Davatelju usluge ili kompostiranju biootpada u vlastitom dvorištu putem kompostera, a sve kako bismo Vam osigurali što kvalitetniju uslugu sakupljanja otpada.

Korisnicima usluge na raspolaganju će biti tri mogućnosti:
a) preuzeti spremnik za biootpad kojeg će sakupljati tvrtka Komunalac,
b) preuzeti besplatan komposter za biootpad te kompostirati otpad u vlastitom vrtu,
c) biootpad odlagati u spremnik za miješani komunalni otpad te povećati broj pražnjenja navedenog spremnika, a samim time plaćati i veću cijenu zbrinjavanja otpada.

Slanjem popunjenog obrazca dajete suglanost da Vas davatelj usluge putem telefona/mail-a kontaktira vezano za dodatne informacije koje se tiču usluge prikupljanja biootpada.
Email address *
Želite li preuzeti spremnik za prikupljanje biootpada? *
NAPOMENA: Cijena minimalne javne usluge sa uslugom sakupljanja biootpada uvećava se za 10,58kn.
Želite li preuzeti preuzeti besplatan komposter za odvajanje biootpada kojeg ćete koristiti u vlastitom vrtu/dvorištu? *
NAPOMENA: Korisnici u zgradama nemaju mogućnost preuzimanja kompostera.
Vaše ime i prezime (korisnik usluge) *
Naselje *
Adresa obračunskog mjesta korisnika usluge *
Broj telefona za kontakt *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy