PŘIHLÁŠKA - Sportovní zážitkový kurz 2021
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SPORTOVNÍ ZÁŽITKOVÝ KURZ - „ZTRACENI V ČASE“
Termín: 1.8.2021 – 7.8.2021
Doprava: autobus
Místo konání: Malý Ratmírov 214, 377 01 Blažejov

Určeno pro: PRO VŠECHNY DĚTI BEZ OHLEDU NA DOCHÁZKU DO NAŠICH KURZŮ - kluci/holky, 5 a více let dle domluvy

Přihlašuji závazně své dítě na tento sportovní kurz, souhlasím s podmínkami a platbou za pobyt. Platbu za pobyt uhradím ve stanoveném termínu. V případě zrušení či zkrácení pobytu dítěte uhradím pořadateli oprávněné náklady. Není mi známý žádný zdravotní důvod, který by bránil jmenovanému dítěti v absolvování soustředění pořádaným JV SPORT TEAM, z.s. bez omezení. Víme o doporučení trenérů nechat dítě jedenkrát za rok vyšetřit sportovním nebo dorostovým lékařem.
Na letním soustředění je zakázáno kouřit, pít alkohol, požívat drogy a opouštět bez výslovného povolení budovu či vyhrazený areál. Jsme si vědomi toho, že při porušení tohoto zákazu, bude dítě vyloučeno ze soustředění a své dítě si odvezeme na vlastní náklady, bez nároku vrácení jakékoliv finanční částky.
V případě, že dítě nedokončí sportovní soustředění z jakéhokoliv důvodu, beru na vědomí a souhlasím, že uhrazená cena za účast dítěte na sportovním soustředění se nevrací. To se vztahuje i na situace, kdy dítě nemohlo dokončit sportovní soustředění ze zdravotních důvodů.

Na níže uvedenou e-mailovou adresu Vám přijde vyplněná přihláška.
Email address *
Jméno a příjmení dítěte *
Rodné číslo dítěte *
Adresa *
Věk dítěte *
Velikost trička a kalhot *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy