Chestionar Satisfacție Clienți Опрос удовлетворенности клиентов
Calea Ferată din Moldova elaborează un sondaj cu scopul de a stabili nivelul calității serviciilor prestate, vă propunem un șir de întrebări cu răspuns numeric de la 1-10, (1-nesatisfăcător; 10-foarte bine);
Железная дорога Молдовы проводит опрос с целью определения уровня предоставляемых услуг, мы предлагаем вам ряд вопросов с числовым ответом от 1-10, (1- очень плохо; 10-отлично );
1. Respectarea termenilor de prestare a serviciilor / Соблюдения сроков предоставленных услуг *
2. Nivelul siguranței și integrității mărfiurilor transportate \ Уровень безопасности и целостности перевозимых грузов *
3. Prețul serviciilor prestate \ Стоимость предоставленных услуг *
4. Receptivitatea angajaților Î.S. “CFM” \ Взаимодействие с сотрудниками ГП «ЧФМ» *
5. Calitatea serviciilor de primire-predare a vagoanelor pentru încărcare-descărcare \ Качество услуг при предоставление вагонов под погрузку-выгрузку *
6. Frecvența respingerii cererilor de transport \ Частота случаев отклонения заявок на перевозку *
7. Calitatea serviciilor informaționale \ Качество информационных услуг, документ оборотов *
8. Calitatea serviciilor de infrastructură prestate de stația feroviară \ Качество услуг инфраструктуры предоставленными жд станции *
9. Calitatea serviciilor prestate de infrastructura magistrală \ Качество услуги предоставляемые магистральной инфраструктуры *
10. Alte comentarii \ Другие предложения
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service