Dotazník pre verejnosť – obyvateľov Karlovej Vsi
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2020-2024. Za týmto účelom Vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnením sa aktívne zapojíte do procesu tvorby Komunitného plánu a prispejete tak k identifikácii Vašich potrieb, ako aj nedostatkov v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb.
Dotazník je anonymný, nezaberie Vám viac ako 5 minút a jeho zistenia budú použité výlučne pre účely tvorby Komunitného plánu. Ďakujeme za Vašu angažovanosť a čas.

Základné pojmy:

SOCIÁLNA SLUŽBA - činnosti zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, kedy si nevedia sami zabezpečiť základné životné potreby, prípadne potrebujú pomoc z iných dôvodov. Sociálne služby sa môžu poskytovať v zariadeniach (napr. komunitné centrum, materské centrum) alebo ide o terénne sociálne služby (napr. domáca opatrovateľská starostlivosť, prepravná služba, krízová pomoc, a iné).

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE poskytuje odpoveď na otázku, aké sociálne služby a v akom rozsahu je potrebné vytvoriť, ako by tieto služby mali byť rozmiestnené v samospráve a aké personálne, materiálne a finančné zdroje sú na to k dispozícii. Hlavným nástrojom komunitného plánovania v samosprávach je Komunitný plán sociálnych služieb.
1. Ak zoberiete do úvahy všetky stránky života v Karlovej Vsi, ako sa celkovo v tejto mestskej časti cítite? *
Určite spokojne
Skôr spokojne
Skôr nespokojne
Určite nespokojne
Neviem/nechcem odpovedať
Prosím, uveďte:
2. Označte tri najväčšie problémy Karlovej Vsi: *
Required
3. Ako dlho bývate v Karlovej Vsi? *
Prosím, vyberte z možností:
4. Považujete niektoré lokality v Karlovej Vsi za problematické z pohľadu bezpečnosti? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service