ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

การสัมมนาเรื่อง
เรียนลัดสู่กลยุทธ์ การนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดอาเซียน 2559-2560
กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่ม 18 จังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.30 น.
ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
______________________________
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question