ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2015-2017

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Αναφέρετε αναλυτικά τις αντίστοιχες ώρες ανά τμήμα

  PRJA
  PRJB
  JA
  JB
  SA (A0)
  SB (A1)
  SC (A2)
  SD (B1)
  SDE (B1+)
  A1+A2
  B1+B2
  B2
  C1
  C2
  IELTS - TOEIC
  ATOM 1
  ATOM 2
  ATOM 3
  ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ακύρωση
  Αναπλήρωση
  Ενίσχυση
  Please enter one response per row
  This is a required question