รายละเอียดและการลงทะเบียน

เรียนผ่าน วีดีโอ และเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ในกลุ่มปิด facebook ‪ข้อดีคือ‬ ดูวีดีโอกี่รอบก็ได้ พูดคุยกันกับครูอัสและเพื่อนๆได้แบบสบายๆ ‪หากท่านไหนเกรงว่าจะเรียนผ่านเฟสบุ๊คไม่เป็นจะมีทีมงานโทรอธิบายค่ะ‬

  Captionless Image

  สัมมนานี้ เหมาะกับใคร

  1. พนักงานประจำที่อยากมีธุรกิจส่วนตัว 2. ผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ 3. ผู้ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจลงทุน 4. ผุ้ที่เริ่มกิจการไปแล้วไม่เกิน 2 ปี 5. ผู้ที่ต้องการขยายกิจการของตนเอง

  คุณจะได้อะไรบ้างจาก หลักสูตรนี้

  1. ความรู้ตลอด 3 เดือนที่เราเปิดห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนรู้รูปแบบธุรกิจต่างๆ 2. เนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ เนื้อหาในการสอนการทำแผนธุรกิจ แผนด้านการเงิน และการรีวิวธุรกิจ 3. การรีวิวธุรกิจต่างๆที่น่าสนใจ นำมาวิเคราะห์และศึกษา จะทำการรีวิวเป็นวีดีโอ ใส่ไว้ใน Facebook กลุ่มปิด เพื่อให้เป็นแนวคิด อาจจะเป็นไอเดียในการทำธุรกิจของเราได้ 4. หากมีคำถามสามารถโพสถามได้ค่ะ ครูอัส และทีมงานจะดูแลคอยตอบคำถาม

  ขั้นตอนการเรียน ผ่าน Facebook กลุ่มปิด

  1. รับคำเชิญเพื่อเข้า Facbook กลุ่มปิด ให้เรียบร้อย ทีมงานจะคอยดูแลจัดการค่ะ 2. ใน 14 วันแรก จะลง VDO ทุกวันเพื่อให้เทคนิคการทำแผนธุรกิจ 3. ใน 14 วันต่อมา จะลง VDO ทุกวันจันทร์ และ พฤหัสบดี เพื่อตอบคำถามและให้เทคนิคการคำนวณ 4. ในเดือนที่ 2 และ 3 จะลงVDO สอนทุกวันจันทร์ เพื่อตอบคำถามและทบทวน 5. ผู้เรียนสามารถสอบถาม ด้านการลงทุน การเขียนแผนธุรกิจได้ในกลุ่มปิด ครูอัสจะเป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเอง ตลอด 3 เดือน จะมีการรีวิวธุรกิจ ต่างๆ เป็นระยะ

  หัวข้อในการสอน

  การเตรียมตัว * 3 แนวคิดก่อนออกจากงานประจำมาทำกิจการ * 3 ลักษณะของคนเริ่มทำธุรกิจ * การเตรียมการลงทุน * การเตรียมด้านการตลาดและการขาย * การเตรียมด้านการบริหารคนและกระบวนการ ----------------------------- การประมาณการลงทุน และแหล่งเงินทุน * เทคนิคการคำนวณยอดการลงทุน * แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน * การเตรียมความพร้อมก่อนการกู้เงิน * เทคนิคการกู้เงินธนาคาร * รูปแบบการก่อตั้งกิจการ บุคคล หรือ นิติบุคคล ---------------------------- การวิเคราะห์ด้านการตลาด Marketing Plan * เทคนิคการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นทางการตลาด * การวิเคราะห์ความพร้อมของเรา ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน * การหาตัวตนของกิจการ และจุดยืน เพื่อความสำเร็จ * เทคนิคการหาความแตกต่าง ---------------------------- การประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย * เริ่มต้นที่ปัจจัยการตั้งราคา * การประมาณการรายได้ * การประมาณการต้นทุน * การประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ---------------------------- การคำนวณหาจุดคุ้มทุน รายได้ตามต้องการ * เทคนิคการแยกต้นทุน และค่าใช้จ่าย เป็นคงที่ และผันแปร * การคำนวณจุดคุ้มทุน ทั้งที่เป็นปริมาณ และจำนวนเงิน * การคำนวณจำนวนการขาย เพื่อให้ได้รายได้ตามต้องการ * การคำนวณระยะเวลาคืนทุน และอัตราผลตอบแทน * เทคนิคการตัดสินใจลงทุน ------------------------------- การเตรียมตัว และวางแผนภาษี * ภาษีเงินได้ในนามบุคคล * ภาษีเงินได้ในนามนิติบุคคล * การเตรียมตัวรับมือกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม * การทำธุรกิจเมื่อ กิจการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม * ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน ------------------------------ พิเศษ เทคนิคการขาย (วิทยากรพิเศษ คุณน้ำ) * 9 สูตรสำเร็จการขาย เพื่อพิชิตยอดขายที่ตั้งไว้ * สำนวนที่จำเป็นในการขายแบบ พบลูกค้า * สำนวนที่จำเป็นในการขายผ่านตัวอักษร Facebook Line@ ----------------------------- แถมฟรี เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ (ครูอัสสอนเอง) * การใช้ Facebook เป็นเครื่องมือทางการตลาด * การตั้งงบประมาณในการซื้อโฆษณาใน Facebook * เทคนิคการซื้อโฆษณาใน Facebook * การโพสเพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างยอดขาย

  ระยะเวลา

  เรียนต่อเนื่อง 3 เดือน 15 มิย - 15 กย 2559 ลงวีดีโอ สอนการวางแผนในกลุ่มปิด และสามารถสอบถามโดยตรงได้ . 😊 ปิดการรับสมัคร 10 มิย. 😄 เปิดเทอมเริ่มเรียน 15 มิย

  ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มด้านล่าง 2. ชำระเงิน 2,900 บาท ชื่อบัญชี : นางสาวอัสมา แวโน๊ะ ธนาคาร : กสิกรไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี : 142-2-56299-9 3. ส่งหลักฐานมาทาง Inbox หรือ ​line 4. รับคำเชิญเข้า Facebook กลุ่มปิด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ติดต่อสอบถาม 0944962453