BADANIE POZIOMU KOMPETENCJI PERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH - ankieta samooceny dla uczniów ZSB Jasło
Zmodyfikowana na potrzeby szkoły ankieta "TCWsparcia Rynku Pracy- Kompetencje młodzieży"

Uczniowie ZSB,
Uzyskane z badania wyniki wykorzystane zostaną do opracowania narzędzi służących podniesieniu kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy.
Gwarantujemy anonimowość wypowiedzi, które prezentowane będą wyłącznie zbiorczo.
Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.

Oceń na ile poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie i wybierz odpowiedź, która twoim zdaniem jest najwłaściwsza:
Potrafię korzystać z doświadczeń swoich i innych osób
Potrafię dostrzec szanse i możliwości tkwiące w pojawiających się zmianach
Potrafię rozwiązać zadanie za pomocą nieznanych mi dotąd sposobów
Podejmę dodatkowy wysiłek, aby osiągnąć to co zaplanowałem
W stresujących sytuacjach potrafię zachować spokój, potrafię się opanować i działać skutecznie
Potrafię przyznać się do błędu i ponieść jego konsekwencje
Znam podstawowe zasady kultury i umiem zastosować je w różnych, codziennych sytuacjach
Potrafię zachować tajemnicę w sytuacjach, które tego wymagają
Potrafię rozważyć argumenty drugiej strony, nawet jeśli są wobec mnie krytyczne
Uczestniczę w różnych formach doskonalenia umiejętności zawodowych (dodatkowe lekcje, kursy, konkursy, szkolenia)
Jeśli jest taka potrzeba potrafię zrezygnować z własnego zdania, pomysłu na rzecz dobra całej grupy
Zanim podejmę decyzję analizuję wady i zalety różnych rozwiązań
Potrafię dostosować swoje zachowanie do zmieniających się okoliczności
Potrafię znaleźć nowe rozwiązanie, jeśli dotychczasowy sposób działania się nie sprawdza
Potrafię sam siebie zmotywować do realizacji zadań, nawet jeśli są one trudne lub monotonne
Umiem odreagować stres w sposób, który nie szkodzi mojemu zdrowiu
Potrafię wziąć odpowiedzialność za wyniki powierzonego mi zadania
W kontaktach z innymi osobami wykazuję swoim zachowaniem, postawą i słowami szacunek
Nie obgaduję innych
Nie boję się przekonywać do swoich racji jeśli uważam, że są słuszne
Potrafię zadbać o dobrą atmosferę i dobre relacje w grupie
Jestem otwarty na nowości z dziedziny zawodowej w zawodzie, w którym się kształcę
Potrafię ustalić zadania w odpowiedniej kolejności
Potrafię dobrać właściwe osoby do wykonania określonych zadań
Nie boję się zwrócić uwagi innym członkom grupy jeśli uważam, że popełniają błąd
Potrafię sprawiedliwie ocenić pracę bez względu na to, kto ją wykonywał
Potrafię wykorzystać nową wiedzę i umiejętności w mojej pracy
Potrafię cierpliwie wysłuchać tego co inni mają do powiedzenia
W trakcie planowania uwzględniam pojawienie się ewentualnych przeszkód
Potrafię ocenić jakie umiejętności powinna posiadać osoba realizująca dane zadanie
Potrafię zmotywować innych do większego wysiłku pracy
Potrafię pochwalić innych za dobrze wykonaną pracę
Mam ciekawe pomysły pozwalające na szybsze i lepsze wykonanie zadania
Na podstawie obserwacji ("mowy ciała") potrafię odczytać nastawienie, nastrój, potrzeby i oczekiwania innych osób
Dziękujemy za udział w badaniu
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms