แบบประเมินการฝึกอบรมการฝึกอบรม
ผู้ใช้งานแอฟพลิเคชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
Email address *
ผู้ตอบแบบสอบถาม
Your answer
ชื่อหน่วยงาน-ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
สถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสมเพียงใด
การเดินทางมาที่จัดประชุมมีความสะดวกในการเดินทางมากน้อยเพียงใด
ผู้บรรยายถ่ายทอดถึงผู้ฟังได้ดีมากน้อยเพียงใด
เนื้อหาที่บรรยายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
สื่อการนำเสนอมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
หลังจากท่านได้ฝึกอบรมทำให้สามารถใช้งานแอฟพลิเคชั่นได้ในระดับใด
ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นจะเป็นประโยชน์ในการช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด
สิ่งที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงแอฟพลิเคชั่นให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse