Tilmelding til "Gær på mange måder"

<strong>Gær på mange måder</strong>
Formål:
At vise hvordan gær kan bruges i mange forskellige sammenhænge – bl.a. genetik, bioteknologi, cellebiologi, stofskifte, toksikologi.
Indhold:
Vi vil både lave forsøg og demonstrere eller omtale de mange forsøg man kan udføre med gær. Gær er en god mikrobiologisk forsøgsorganisme, da der ikke er særlige sikkerhedsregler som ved brug af bakterier. De forskellige forsøg vil øve eleverne i mange forskellige færdigheder. Vi vil også diskutere pædagogiske principper om inddragelse af forsøg til forskellige niveauer og til forskellige temaer.
Følgende eksperimenter laves på kurset:
• Genetik
o C-niveau, undesøgelse af gentik hos gær, genotype og fænotype ved hjælp af forskellige mutanter. Da gærmutanterne er haploide giver det en let forståelig demonstration af de genetiske principper.
o A- og B-niveau, krydsning af gærmutanter. Ved at undersøge krydsninger af stammer med forskellige mutationer i synteseveje for Adenin kan man demonstrere hvordan man har fundet frem til principper i biosyntesen.
• Stofskifte
o Hvorfor laver gærceller alkohol, NADH har en afgørende rolle i gærcellers stofskifte og det kan demonstreres ved to enkle forsøg.
• Bioteknologi
o Sporedannelse hos gærstammer. Meiose skaber en genetisk mangfoldighed, men ved f.eks. ølproduktion er dette uønsket. Ved at undersøge sporedannelse hos bl.a. produktionsstammer kan man diskutere fordele og ulemper ved kønnet og ukønnet formering.
• Undersøgelse af tilsætningsstoffers giftighed.
o Et modelforsøg til undersøgelse af forskellige stoffers giftighed (konserveringsmidler, tungmetaller mm).

Fagkonsulent Kresten Cæsar Torp deltager og orienterer om de nye vejledende opgaver til biologi A.
Tidspunkt: Mandag den 10. december kl. 10-18-
Sted: Solrød Gymnasium
Pris: 900 kr.
Kursusledere: Bjørn Fahnøe og Claudia Girnth- Diamba

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question