แบบสำรวจโครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนพังงา
งานวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย วิทยาลัยชุมชนพังงา บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยทั้งที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก โดยมีรูปแบบทั้งที่เป็นโครงการวิจัย รายงานผลโครงการที่มีรูปแบบงานวิจัย รายงานการวิจัยเชิงประเมิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัยชุมชนพังงา ต่อไป (รายงานการวิจัยปี 2560 เป็นต้นไป)
งานวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ชื่อนักวิจัย(ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อนักวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
Your answer
e-mail นักวิจัย *
Your answer
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่องานวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
Your answer
บทคัดย่อ *
Your answer
วัตถุประสงค์ *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ
Your answer
งบประมาณที่ใช้ *
Your answer
แหล่งทุน *
Your answer
คำสำคัญ (Keyword)
Your answer
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
Your answer
การเผยแพร่ *
สถานที่/ระยะเวลาที่เผยแพร่ (สถาบัน/โครงการ/ฯลฯ)(ถ้ามี)
Your answer
ชื่อเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
วารสารที่เผยแพร่ (ถ้ามี)
Your answer
ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)
Your answer
การใช้ประโยชน์งานวิจัย *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms