แบบสำรวจโครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนพังงา
งานวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย วิทยาลัยชุมชนพังงา บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยทั้งที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก โดยมีรูปแบบทั้งที่เป็นโครงการวิจัย รายงานผลโครงการที่มีรูปแบบงานวิจัย รายงานการวิจัยเชิงประเมิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัยชุมชนพังงา ต่อไป (รายงานการวิจัยปี 2560 เป็นต้นไป)
งานวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ชื่อนักวิจัย(ภาษาไทย)
Your answer
ชื่อนักวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
Your answer
e-mail นักวิจัย
Your answer
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
Your answer
ชื่องานวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
Your answer
บทคัดย่อ
Your answer
วัตถุประสงค์
Your answer
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ
Your answer
คำสำคัญ (Keyword)
Your answer
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
Your answer
การเผยแพร่
สถานที่/ระยะเวลาที่เผยแพร่ (สถาบัน/โครงการ/ฯลฯ)(ถ้ามี)
Your answer
ชื่อเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
วารสารที่เผยแพร่ (ถ้ามี)
Your answer
ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms