Doe je mee aan de intern & externe competitie? | Do you join the internal & external competition?
For english translation scroll down.
INTERNE COMPETITIE
De afloop van de coronacrisis is niet te voorspellen. We kunnen onder voorwaarden weer schaken in de Geusselt, maar een deel van de leden zal huiverig zijn om op een clubavond te komen. We hebben nu een naar onze mening flexibel model ontwikkeld dat rekening houd met de onzekere toekomst en waardoor de interne interessant kan worden voor zoveel mogelijk leden en zelfs kan leiden tot ledengroei.

Zo gaan we het doen:
De interne competitie loopt van midden oktober tot midden juli 2021. Er zijn twee cycli: herfst-winter en lente-zomer. In elke cyclus spelen we in 3 achtereenvolgende zeskampen (gesloten groepen). Iedereen speelt eenmaal tegen elkaar dus 5 partijen per zeskamp en dus 15 partijen in de herfst-winter en 15 in lente-zomer. Er is een promotie en degradatieregeling na iedere zeskamp (dus drie keer per cyclus). De eerste twee spelers promoveren en de twee laatste degraderen.

Je geeft je op per zeskamp dus als je meedoet, speel je 5 partijen Als je je opgeeft moet je er dus wel van overtuigd zijn dat je dat aantal partijen kunt spelen.

De zeskampen worden in eerste instantie op ELO ingedeeld waarbij aangegeven kan worden dat je indien mogelijk in een lagere of hogere groep geplaatst wil worden. We spelen in principe op dinsdagen in de Geusselt, maar als een van de deelnemers de partij online wil spelen kan dat niet geweigerd worden. Als je online speelt kun je ook op een andere datum spelen. Ook kun in overleg op een andere locatie spelen bijvoorbeeld thuis.

Het is wel de bedoeling dat een partij gespeeld wordt voordat de volgende ronde begint. Voor elke partij apart ontvangen de spelers een online kalenderuitnodiging met daarin email adres en telefoonnummer. Degene die online of op een andere locatie wil spelen moet ruim van te voren contact opnemen met de tegenstander.

We vragen de leden vrijblijvend om iets over zich zelf te vertellen. Het is gewoon leuk om iets te weten van je tegenstander. Deze informatie zal eenmalig worden gedeeld per mail met alle deelnemers bij de start van een cyclus en daarna worden verwijderd uit onze bestanden.

Als je online speelt is het verplicht om de video aan te zetten. Ook mag je geen andere schermen dat het schaak scherm bekijken. De inschrijving staat open en is gratis voor alle leden en dubbelleden.
Nog geen lid? ga hier naartoe : https://schaakverenigingmaastricht.nl/aanmelden/aanmelden-lidmaatschap/

EXTERNE COMPETITIE
We vragen je ook om je in onder voorbehoud op te geven voor externe competitie KNSB wedstrijden op zaterdag en Lisb op zondag

English translation

We can't predict how the health crises will develop. Under the current conditions we can play chess in the Geusselt, but some members will be reluctant to come to a club evening. We have now developed, what we believe, a flexible model that takes into account the uncertain future. And is a comfortable solution for as many members as possible and could even lead to membership growth.

Here's the proposal:

The internal competition will run from mid-October to mid-July 2021
There are two cycles: fall-winter and spring-summer. In each cycle we play in 3 consecutive groups consisting of six players. Everyone plays once against each other, so 5 games per group. Contributing to a total of 15 games in autumn-winter and 15 games in spring-summer.

You sign up one group of six players. If you sign up, you must be convinced that you can play the 5 games.

The groups consisting of six players are initially assigned to ELO, whereby it can be indicated that you want to be placed in a lower or higher group if possible. After every cycle the first players will gain promotion while the two last players will get relegated to ensure that every group will consist of new players.
In general we play on Tuesdays in the Geusselt, but if one of the participants wants to play the game online, that is allowed. This request cannot be refused. If you play online you can also play on a different date, however the game does need to be completed before the next round. You can also play at another location in consultation, for example at home.
It is compulsory to complete every game before the start of the next round. For each game, the players receive an online calendar invitation with email address and telephone number. Anyone who wants to play online or at a different location must contact the opponent well in advance.

We ask the members (without obligation) to mention something about themselves. As it just nice to get to know your opponent a bit better. That information will only distributed once by mail at the start of a cycle and will deleted from our system.
When playing online it is mandatory to turn on the video (camera). Also, you are not allowed to view other screens than the chess screen.
Registration is open and free for all members
No member yet? go here: https://schaakverenigingmaastricht.nl/aanmelden/aanmelden-lidmaatschap/
EXTERNAL TEAM COMPETTION
We ask you also in you would like to join in principal a team in the national and limburg league
Email address *
Je naam | Your name?
Meld je aan voor de herfst-winter cycle van interne competitie - je speelt minimaal 5 partijen | Do you join the autumn-winter cycle of the internal competition
Clear selection
Wil je in het KNSB team spelen (zaterdag) | Do you want to join our team in the national league? (saturday)
Clear selection
Wil je in het Lisb team spelen (zondag) | Do you want to join our team in the Limburg league (Sunday)?
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy