Pedagog roku 2018
I. Úvod
Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje třetí ročník Ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU - Pedagog roku 2018.

Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.
II. Kategorie ceny
Osoby mohou být nominovány v následujících kategoriích:

1. Učitel/učitelka prvního stupně

2. Učitel/učitelka druhého stupně

3. Učitel/učitelka střední školy

4. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině

5. Asistent pedagoga, speciální a sociální pedagog, další pedagogické – neučitelské profese
III. Způsob nominace a hodnocení nominací
A. První kolo nominace
Pedagog může být na cenu navržen prostřednictvím elektronického formuláře na následující adrese: https://goo.gl/forms/2Cvvmky18H0C8jWJ2. Nominovat osobu může její kolega, ředitel školy, žák (student) anebo rodič žáka (studenta) a student anebo zaměstnanec PdF MU. Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních údajů navrhovaného a navrhujícího) stručná charakteristika navrhovaného a výčet jeho/jejích mimořádných zásluh.

B. Druhé kolo nominace
Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění hodnocení ke konkrétní nominaci. Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může vyžádat též stanoviska a hodnocení dalších osob. Např. v případě návrhů ze strany kolegy učitele, zajistí hodnocení žáků, rodičů apod., aby daný návrh byl komplexní a objektivní.

C. Hodnocení nominací
Navržení pedagogové jsou hodnoceni komisí jmenovanou děkanem fakulty. Komise je složena z členů akademické obce, zástupce vedoucích pracovišť, zástupce didaktiků, zástupce Akademického senátu PdF MU, zástupce fakultních škol a zařízení a případně i dalších odborníků (např. České školní inspekce, neziskových organizací, zástupců partnerů ocenění apod.).

D. Výběr oceněných
Komise navrhne děkanovi fakulty pořadí nejlepších kandidátů pro každou kategorii. Děkan fakulty může v případě těsného výsledku ocenit v dané kategorii více než jednoho nominovaného.
IV. Ocenění
Pedagogové oceněni v jednotlivých kategoriích získají osvědčení Pedagog roku 2018, které bude předáno na slavnostním vyhlášení soutěže a obdrží také hodnotné ceny věnované partnery (sponzory) ocenění. V loňském roce obdrželi vítězové poukázku na poznávací zájezd v hodnotě 12000 Kč. Pedagogická fakulta MU se tímto druhem ocenění snaží naplnit myšlenku J. A. Komenského, že učitel by měl své znalosti opírat o „živé zkušenosti“ a cestovat po jiných zemích, aby je v co největším rozsahu nasbíral a dále mohl předávat svým žákům.
V. Časový harmonogram
Uzávěrka prvního kola ceny
18. 11. 2018

Uzávěrka druhého kola ceny
2.12.2018

Informování vítězů
10.-16.12.2018
VI. Podmínky účasti
1) Navrhovaná osoba je absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
2) Navrhovaná osoba souhlasí se svojí nominací a s jejím zveřejněním na internetu a se zveřejněním jména a podkladů pro potřeby hodnotící komise.
3) Škola navrhované osoby je ochotna poskytnout maximální součinnost (zveřejnění na webu školy, pomoc v získávání dalších podkladů apod.).


doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan
VII. Dotazy a připomínky k soutěži
Dotazy a připomínky k soutěži adresujte na emailovou adresu info@ped.muni.cz.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Masarykova univerzita. Report Abuse