Pedagog roku 2018
I. Úvod
Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje třetí ročník Ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU - Pedagog roku 2018.

Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.

II. Kategorie ceny
Osoby mohou být nominovány v následujících kategoriích:

1. Učitel/učitelka prvního stupně

2. Učitel/učitelka druhého stupně

3. Učitel/učitelka střední školy

4. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině

5. Asistent pedagoga, speciální a sociální pedagog, další pedagogické – neučitelské profese

III. Způsob nominace a hodnocení nominací
A. První kolo nominace
Pedagog může být na cenu navržen prostřednictvím elektronického formuláře na následující adrese: https://goo.gl/forms/2Cvvmky18H0C8jWJ2. Nominovat osobu může její kolega, ředitel školy, žák (student) anebo rodič žáka (studenta) a student anebo zaměstnanec PdF MU. Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních údajů navrhovaného a navrhujícího) stručná charakteristika navrhovaného a výčet jeho/jejích mimořádných zásluh.

B. Druhé kolo nominace
Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění hodnocení ke konkrétní nominaci. Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může vyžádat též stanoviska a hodnocení dalších osob. Např. v případě návrhů ze strany kolegy učitele, zajistí hodnocení žáků, rodičů apod., aby daný návrh byl komplexní a objektivní.

C. Hodnocení nominací
Navržení pedagogové jsou hodnoceni komisí jmenovanou děkanem fakulty. Komise je složena z členů akademické obce, zástupce vedoucích pracovišť, zástupce didaktiků, zástupce Akademického senátu PdF MU, zástupce fakultních škol a zařízení a případně i dalších odborníků (např. České školní inspekce, neziskových organizací, zástupců partnerů ocenění apod.).

D. Výběr oceněných
Komise navrhne děkanovi fakulty pořadí nejlepších kandidátů pro každou kategorii. Děkan fakulty může v případě těsného výsledku ocenit v dané kategorii více než jednoho nominovaného.

IV. Ocenění
Pedagogové oceněni v jednotlivých kategoriích získají osvědčení Pedagog roku 2018, které bude předáno na slavnostním vyhlášení soutěže a obdrží také hodnotné ceny věnované partnery (sponzory) ocenění. V loňském roce obdrželi vítězové poukázku na poznávací zájezd v hodnotě 12000 Kč. Pedagogická fakulta MU se tímto druhem ocenění snaží naplnit myšlenku J. A. Komenského, že učitel by měl své znalosti opírat o „živé zkušenosti“ a cestovat po jiných zemích, aby je v co největším rozsahu nasbíral a dále mohl předávat svým žákům.
V. Časový harmonogram
Uzávěrka prvního kola ceny
7. 10. 2018

Uzávěrka druhého kola ceny
23. 10. 2018

Slavnostní vyhlášení ceny
13. 11. 2018

VI. Podmínky účasti
1) Navrhovaná osoba je absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
2) Navrhovaná osoba souhlasí se svojí nominací a s jejím zveřejněním na internetu a se zveřejněním jména a podkladů pro potřeby hodnotící komise.
3) Škola navrhované osoby je ochotna poskytnout maximální součinnost (zveřejnění na webu školy, pomoc v získávání dalších podkladů apod.).


doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan

VII. Dotazy a připomínky k soutěži
Dotazy a připomínky k soutěži adresujte na emailovou adresu info@ped.muni.cz.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Masarykova univerzita. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms