ลงทะเบียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัวและการด้านปฐมภูมิ
11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องอโนดาล 2 โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำหน้าที่อาจารย์แพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นสถาบันหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- อาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงในสถาบันปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากเขตสุขภาพและศูนย์เรียนรู้

ฟรีค่าลงทะเบียน

งบประมาณสนับสนุนจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ *
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
เลขที่ GP หรือ FP ถ้าจำไม่ได้ ให้ใส่ 99999 *
Your answer
สถานที่ทำงาน/ศูนย์ฝึกอบรม/มหาวิทยาลัย/สถาบันสมทบทางวิชาการ *
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
Email *
Your answer
อาหาร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy