Pendine Sands Tournament / Twrnamaint Traeth Pentywyn
Ffurflen Cofrestru / Application Form
Registration is only complete once full payment is received | Rhaid derbyn taliad llawn cyn cwblhau cofrestru
Team Name / Enw Tim *
Your answer
Team Colour(s) | Lliw Tim *
Your answer
Team Category / Categori Tim *
Required
Team Captain Full Name / Enw Llawn Capten Tim *
Your answer
Email address / cyfeiriad ebost *
Your answer
Daytime phone number / Rhif ffon yn ystod y dydd *
Your answer
Evening phone number / Rhif ffon adref
Your answer
Mobile phone number / Rhif ffon symudol *
Your answer
House Number - Name / Rhif ty - enw *
Your answer
Address 1 / Cyfeiriad 1 *
Your answer
Address 2 / Cyfeiriad 2
Your answer
Town - City / Dref - Dinas *
Your answer
County / Sir *
Your answer
Post code / Cod post *
Your answer
Where did you hear about the Pendine tournament? | A lle glwysoch chi am dwrnamaint Pentywyn? *
How many of your team are qualified Touch referees and willing to assist if needed? | Sawl dyfarnwr cymwysedig sydd ar eich tim ac yn fodlon helpu os mae angen? *
Duty Referee Name | Enw Dyfarnwr ar dyletswydd
The person most likely to referee for your team | Y person mwyaf tebygol i ddyfarnu ar gyfer eich tîm
Your answer
Badge Level | Gradd Dyfarnu
Phone | Ffon (1)
Your answer
Phone | Ffon (2)
Your answer
Email | Ebost
Your answer
Additional Referees | Dyfarnwyr Ychwanegol
Other referees in your team that are willing to referee games for duty or at other times | Dyfarnwyr eraill yn eich tîm sy'n barod i ddyfarnu gemau ar gyfer ddyletswydd neu ar adegau eraill
Your answer
Phone | Ffon
Your answer
Email | Ebost
Your answer
Badge Level | Gradd Dyfarnu
If applicable | Os yn berthnasol
Additional email addresses to receive competition emails | Cyfeiriadau e-bost ychwanegol i dderbyn e-byst cystadleuaeth
Your answer
How do you intend to pay? | Sut fyddwch yn talu? *
For BACS Transfers Ar gyfer trosglwyddiadau BACS
Account Name: Kevin Hobbs Bank: Nationwide Account Number: 34810497 Sort Code: 07-02-46
Your answer
For cheques (payable to 'Kevin Hobbs' Ar gyfer sieciau (taladwy i 'Kevin Hobbs')
Post - Kevin Hobbs, 2 Nightingale Bush, Pontypridd, RCT, CF37 4BP
Your answer
* Click 'yes', on behalf of the team, if you agree to abide by the Wales Touch Association Code of Conduct and current FIT Playing Rules. *
* Cliciwch ar 'ie', ar ran y tîm, os ydych yn cytuno i gadw at y Cod Ymddygiad Cymdeithas Cyffwrdd Cymru a Rheolau Chwarae FIT ar hyn o bryd.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.