PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE DO CONCELLO DE POIO
Enquisa de percepción actual para a elaboración do Plan de Mobilidade Sustentable do Concello de Poio
1. Por favor, indique o seu xénero:
2. Por favor, indique a súa idade:
Your answer
3. Por favor, indique a parroquia do seu domicilio:
4. Que melloraría da mobilidade de Poio? (marque a que considere máis importante)
5. Que problema lle parece máis importante? (Numere do 1 ao 4, indicando como 1 o que considere máis importante) *
1
2
3
4
Dificultades para o tránsito peonil
Dificultades para a circulación de coches
Dificultades para a circulación de bicicletas
Dificultades para o tránsito de autobuses
6. Cal foi a orixe ou zona dende a cal comezou a última viaxe que fixo vostede?
Your answer
7. Cal foi o destino ou zona a cal se dirixiu na súa última viaxe?
Your answer
8. Que modo de transporte sostible cre que se debería potenciar? (Numere do 1 ao 7, indicando como 1 o que máis lle gustaría potenciar) *
1
2
3
4
5
6
Desprazamentos a pé
Transporte público entre parroquias
Transporte público interurbano
Taxi
Bicicleta
Motocicleta ou ciclomotor
9. Que medio de transporte utiliza habitualmente para os seus desprazamentos cotiás?
10. Indique en que casos adoita desprazarse a pé, sen utilizar outro medio de transporte.
11. Cando se despraza a pé, que problemas identifica? (Numere do 1 ao 6, indicando como 1 o que considere máis habitual) *
1
2
3
4
5
6
Non hai problema, camiñar polo municipio é sinxelo e cómodo.
As beirarrúas son estreitas e existen elementos que obstaculizan o paso
Existen barreiras arquitectónicas (escaleiras, fortes pendentes, etc.) que dificultan o itinerario
Os pavimentos están deteriorados e dificultan camiñar
A iluminación é insuficiente
A inseguridade
12. Os espazos para o peón (beirarrúas, prazas e rúas peonís) son adecuados para desprazarse a pé con comodidade?
13. Que medio de transporte público utiliza habitualmente?
14. Por que utiliza ou utilizaría o transporte público? (Numere do 1 ao 6, indicando como 1 o motivo máis representativo) *
1
2
3
4
5
6
Non teño coche ou moto
Tardo menos ca noutro medio de transporte
É máis barato
É máis sostible e contamínase menos
É máis cómodo
Outras
15. Que melloraría do servizo de transporte público interurbano para animarse a usalo máis? (Numere do 1 ao 8, indicando como 1 o que lle parece máis importante mellorar) *
1
2
3
4
5
6
7
8
Melloraría as frecuencias nas liñas
Melloraría o tempo de viaxe
Melloraría as tarifas
Melloraría a claridade dos itinerarios
Ampliaría o horario do servizo
Melloraría as paradas e os transbordos
Melloraría os vehículos
Melloraría a atención ao cliente e a información
16. Na súa última viaxe cara o traballo, centro de estudos ou actividade de lecer, cantos minutos de duración aproximadamente tivo o recorrido?
17. Para que cre que deberían utilizarse os itinerarios peonís en Poio?
18. Que lle animaría a usar estes itinerarios? (Numere do 1 ao 5, indicando como 1 o que lle parece máis importante para usar máis estos itinerarios en lugar de ir noutro medio de transporte) *
1
2
3
4
5
A existencia de itinerarios peonís ben conectados
A existencia de itinerarios con zonas verdes
Menor densidade e velocidade de tráfico
A proximidade de parques e zonas de lecer
Outras
19. Para que cre que debería utilizarse a bicicleta en Poio?
20. Que lle animaría a usar a bicicleta? (Numere do 1 ao 5, indicando como 1 o que lle parece máis importante para usar máis a bicicleta) *
1
2
3
4
5
A existencia de carrís bici
A existente de aparcabicis
Menor densidade e velocidade de tráfico
A proximidade dun servizo de alugamento de bicicleta pública
Outras
21. Utiliza habitualmente o coche para os desprazamentos?
22. Por que utiliza habitualmente o coche?
23. Ten problemas para aparcar?
24. No día de onte (no caso de que sexa día laboral), que medio de transporte ou que forma de desprazamento utilizou?
25. Tivo algún accidente de tránsito nos últimos 5 anos?
26. Estaría disposto vostede a compartir a súa viaxe con outros membros (Estudantes, compañeiros de traballo, amigos, etc.)?
27. Cre que Poio debería contar con unha aplicación web ou móbil para indicarlle a localización dos autobuses, horarios previstos e conexión con outros medios de transporte?
28. Estaría disposto a adquirir ou alugar vehículos con motor eléctrico para o seu desprazamento?
29. Sinale as limitacións que considera vostede para a adquisición e uso de vehículos con motor eléctrico en Poio (Numere do 1 ao 4, indicando como 1 a opción que lle limita máis á hora de adquirir ou utilizar o vehículo eléctrico.) *
1
2
3
4
Non contar con lugares para a recarga dos vehículos
Alto custo dos vehículos
Non contar con suficientes ingresos no domicilio familiar
Pouca potencia e pouca velocidade para o municipio
30. Comentarios e suxestións de Mobilidade (Opcional)
Your answer
31. Se quere que nos poñamos en contacto con vostede, por favor, indique os seguintes datos:
Nome *
Your answer
Correo Electrónico
Your answer
Teléfono
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service