แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการหน้า Website http://audit.police.go.th
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการหน้า Website http://audit.police.go.th แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม *
อายุ *
คุณใช้เครื่องมือชนิดใดในการเยี่ยมชม Website *
ท่านใช้ Web Browser ใดในการเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาในการเข้าใช้
ส่วนที่ 2 ด้านการออกแบบ และความสะดวกในการใช้งาน
1
2
3
4
5
ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ภาพรวมในการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับใด
ส่วนที่ 3 ด้านคุณภาพของเนื้อหา รายละเอียด
1
2
3
4
5
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ภาพรวมในคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับใด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms