แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ Digital Economy กับอนาคตประเทศไทย และร่วมงานเสวนา Craft Your Future with Management and Innovation (Open house)

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 9.00-12.00 น.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question