แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการของ อบต.วังแดง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เรื่องที่ขอรับบริการ *
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย *
Required
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ *
Required
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ *
Required
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม *
Required
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย *
Required
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน *
Required
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว *
Required
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน *
Required
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม *
Required
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม *
Required
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย *
Required
ข้อเสนอแนะ :
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy