Ffurflen gais Y Daith Fawr
Diolch am eich diddordeb mewn dod yn un o gerddwyr Y Daith Fawr 2018 i'n helpu i gysylltu pobl a chymunedau wrth i gerdded adref i Ginio Mawr eich cymuned eich hun ar 3 Mehefin.

Bydd Y Daith Fawr 2018 yn digwydd rhwng 14 Mai a 3 Mehefin, gyda'r hyfforddiant yn digwydd yn yr Eden Project rhwng 30 Ebrill a 3 Mai.

I fod yn un o'n cerddwyr, bydd angen i chi fod yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol! Bydd Y Daith Fawr yn brofiad hynod werth chweil, ond hefyd yn un a fydd yn heriol yn gorfforol ac yn feddyliol. Rydym yn edrych am bobl gyda straeon diddorol sydd ar gael am dair wythnos y daith gerdded, ac am gyfnod ymlaen llaw am sesiynau briffio a hyfforddiant.

Ar hyd y daith, byddwch yn ymweld â phrosiectau cymunedol gwahanol iawn bob dydd ac yn cwrdd â'r bobl sy'n gwneud iddynt ddigwydd. Bob tro rydym yn ymweld â phrosiect, byddwn yn treulio ychydig amser gyda'r bobl yno yn darganfod beth maen nhw'n ei wneud a sut, cyn gwahodd aelod o'r prosiect hwnnw i ymuno â ni ar ran nesaf y daith.

Byddwch yn treulio llawer o amser gyda phobl ar y Daith a hefyd yn y prosiectau cymunedol, a gobeithiwn y bydd aelod o'r prosiectau cymunedol y byddwn yn ymweld â hwy hefyd yn ymuno â chi ar rannau o'r daith. Felly, rhaid i gerddwyr fod yn gyfforddus yn bod gyda phobl yn gyson, yn cael eu cyfweld gan y cyfryngau ac yn hapus i sgwrsio gyda'r cyhoedd am eu prosiectau a mentrau.

Cwblhewch y ffurflen hon mewn cymaint o fanylder â phosib, gan gwblhau pob adran. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarparwch i greu rhestr fer o gerddwyr. Ffurflenni cais wedi'u cwblhau'n llawn fydd yn cael eu derbyn yn unig.

Os cewch chi unrhyw drafferth wrth gwblhau'r ffurflen, cysylltwch â ni ar communities@edenproject.com.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service